60%

İhracat

Lütfen aşağıdaki bilgi türlerinden ihracat faaliyetlerinizde yararlanıp / yararlanmadığınızı ilgili seçeneği işaretleyerek belirtiniz.


Soru 1
Firma ünvanı:
Firma adı:
İletişim adresi:
İletişim no:
E-Posta:
Yetkili kişi:

Teste Başla
İhracat yapabilmek için dış pazarları ve Dış Pazarın ekonomik durumunu(milli gelir, enflasyon, eğitim, gelişmişlik, vb) takip ediyor musunuz?


İhcacat yapmak istediğiniz dış pazarlar ile ilgili bilgi sahibi misiniz? (büyüklüğü, alıcı sayısı, büyüme oranı, vb)


Dış pazarlardaki rakiplerinizi tanıyor musunuz? ( rakip ürünler, Rakip Firmalar, Pazar payları ve güçlü zayıf yönleri)


İhracat yapmak istediğiniz ülkelerin kültürel öğeleri hakkında bilgi sahibi misiniz? (iş uygulamaları, renk, şekil, boyut tercihleri, etnik, din, dil durumu gibi)


İhracat yapacağınız bölgenin Dağıtım kanalları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? (Ülkeler arası ve yabancı ülke içindeki ulaşım, nakliye, depolama imkan ve maliyetleri ile ihracat pazarlarındaki aracı durum)


İhracat yapmayı hedeflediğiniz ülkenin Gümrük Tarifeleri/Vergileri gibi bilgilerini yakından takip ediyor musunuz ( her türlü gümrük vergisi, resim, harçlar vb.) Tarife Dışı Engeller (şart koşulan standartlar, zorunlu dokümantasyon, kotlar, vb.)


Hedeflediğiniz dış pazarlardaki alıcı tercihleri, teknik gereksinimler, tutundurma ihtiyacı gibi uyarlama maliyetleri hakkında bilgi sahibi misiniz?


İhracata yönelik şirket içi pazarlama araştırması yaptırıyor musunuz?


Araştırma ve danışmanlık şirketlerine ihracat Pazar araştırması yaptırıyor musunuz?


Kamu kurumlarından ihracat ve ihracat yapacağınız bölgeler hakkında bilgi alıyor musunuz?


Ticari Birlikler (İTO, İSO, ATO, vb. ) ile işbirliğiniz bulunmakta mıdır?


Hedeflediğiniz dış pazarlar için İhracatçı Birliklerinden (ITKIB, TGSD, EİB,vb.) yararlanıyor musunuz?


Araştırma ve eğitim kurumları ile işbirliği içine girerek, dış pazarlar için bu kurumların bilgilerinden yararlanıyor musunuz?


İhracat işlemleri için Bankalar ve kredi kuruluşları ile işbirliğiniz bulunuyor mu?


İhracat faaliyetleri için Uluslararası Kuruluşlar ile işbirliğiniz var mıdır?


Elçilikler ve ataşelikler ile işbirliğiniz bulunuyor mu?


İhracat için Ticari heyetlere (misyonlar) katılıyor musunuz?


Konferans ve seminerlere katılım gerçekleştiriyor musunuz?


Yurtiçi Fuar ve Sergilere ziyaret gerçekleştiriyor musunuz?


Yurtdışı Fuar ve Sergilerde katılımcı olarak yer alıyor musunuz?


Dış pazarlar hakkında düzenli bilgi almak için ilgili Dergi ve kitapları yakından takip ediyor musunuz?


Firma çalışanları ihracat faaliyetlerine katılıyor mu?


İhracata yönelik Pazar arayışlarınız için referans müşterilerle ilişkilerinizi kullanıyor musunuz?


İhracat işlemlerinizde aracı kullanıyor musunuz?


Rakiplerinizin durumunu yakından takip ediyor musunuz?


Dış pazarlar hakkında bilgi toplamak için internet ve elektronik kaynakları kullanıyor musunuz?


İhracat pazarlarındaki eğilimlerle (siyasi, ekonomik, yasal ve teknolojik gelişmeler gibi) ilgili bilgi topluyor musunuz?


İhracat müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdiğimiz bağlılık ve gayretlerin seviyesini sürekli izliyor musunuz?


İhracat çevremizdeki önemli değişimleri fark etmekte yavaş kalıyor musunuz?


İhracat çevremizdeki değişikliklerin ( yasal düzenlemeler, teknoloji vb.) olası etkilerini düzenli olarak gözden geçiriyor musunuz?


Yurt dışı müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerini etkileyen faktörleri anlamak için bilgi üretiyor musunuz?


İhracat müşterilerimize hizmet sunmakta etkili olabilecek bilginin ihracat personeline ulaşması uzun zaman alıyor mu?


İhracat müşterilerimizle ilgili önemli bilgiler firma içi iletişim sisteminde kaybolduğu oluyor mu?


İhracattaki rakiplerimiz hakkındaki bilgiler, ilgili personele çoğu kez artık işe yaramayacak kadar geç mi ulaşıyor?


Yasal düzenlemeler ve teknoloji gibi ihracat pazar trendleriyle ilgili önemli bilgiler, firma içi iletişim zincirinde sık sık kayboluyor mu?


Önemli bir müşteri veya pazara ilişkin kayda değer bir gelişme olduğunda, bütün firma kısa sürede bundan haberdar oluyor mu?