60%

Kurumsal Yönetişim Süreçleri

Soru 1
Firma ünvanı:
Firma adı:
İletişim adresi:
İletişim no:
E-Posta:
Yetkili kişi:

Teste Başla
Çalışanlarınızın yenilikçi fikirlerini cesaretlendiren bir ortamınız var mı?


Gayrı-maddi varlıklar (insan-organizasyon-ilişkiler) ölçülüyor mu?


Kurumsallaşma düzeyiniz birim üretim maliyetlerinizi azaltıyor mu?


Vizyon, Misyon (kurucu irade), kurumsal değer ve ilkeleriniz var mı? Herkesçe anlaşılır yapıda mı?


Hedeflerinize ulaşmak üzere bir "İş Planınız" var mı? Hedefler takip ediliyor mu?


Şirketin yönetim, iş ve destek süreçleri tanımlanmış mı?


Hedefler ve iş sonuçları ölçülüyor mu?


Firmanın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyacak bir çalışma yaptınız mı?


Organizasyon şemanız var mı?


Gerektiğinde sistem kurulması, eğitim gibi alanlarda danışman kullanıyor musunuz?


Üretim, pazarlama ve finans stratejilerini içeren kurumsal bir stratejiniz var mı?


Pazarlama stratejiniz, müşteri portföyü, müşteri talepleri, ürünlerin hangi kanallardan müşterilere ulaştırıldığı ve fiyatlandırma için uygun politikaları içeriyor mu?


Finansal stratejiniz, karlılık, verimlilik, sermaye yatırımı, fonların hangi alanlarda kullanılacağını ve yatırımın geri dönüşümünün nasıl yapılacağını içeriyor mu?


Üretim Stratejisi, ürün-süreç farklılaşması firmaya rekabet avantajı sağlayacak şekilde oluşturuluyor mu? Kurumsal Strateji ile uyumlu mu?


Üretim stratejisinde, ürünler, süreçler, kapasite, öğrenim eğrisi, tedarikçi/müşteri ağı tanımlı mı?


Aylık/Yıllık satış/sipariş tahmini yapıyor musunuz ve bu tahminler tutarlı mı?


İç ve dış ortamdaki değişiklikler izlenerek, stratejik plan bu çerçevede revize ediliyor mu?(Uluslararası, politik, ekonomik, yasal, teknolojik, sosyo-kültürel, çevre vb.), SWOT analizi yapılıyor mu?


Kanun ve yönetmelik değişikliklerini düzenli olarak izlediğiniz ve şirket içinde gerekli bilgilendirmeyi yaptığınız bir sisteminiz var mı?


Yönetim için etkin İcra Kurulu ya da benzeri bir grup periyodik olarak toplanıyor mu?


Takım çalışması yaygın mı? Süreç problemleri takımlarla mı çözülüyor?


Üst yönetiminiz, birimler arasında etkileşimi etkin bir şekilde sağlayabiliyor mu?


Kurum içi etkin iletişim ağınız var mı?


İyi yönetişim (Good Governance) konusunda eğitim ve benzeri çalışmalarınız var mı?


İnternete erişiminiz var mı?


Bir internet siteniz var mı? Girenleri ürün seçmeye ve siparişe yönlendiriyor mu?


Bilgi sistemleri bölümü veya bilgi işlem sorumlunuz var mı?


Şirket bilgilerinin gizlilik derecelendirmesi ve koruma prosedürü var mı?


İnternette kurumsal güvenliğinizi sağlayacak önlemleri aldınız mı?


Donanım ve ağ (network) güncellemesi yapılıyor mu?


Elektronik ortamdaki bilgilerinizin güvenliği için bir periyodik "yedekleme-back up" sisteminiz var mı? "Back up" farklı bir binada mı bulunuyor?


Bilgi işlem altyapınız e-iş, e-ticaret uygulamaları için yeterli mi?


Alınmış, kullanılan yazılım envanteri, yıllık bakım masraf bütçeniz var mı?


Temizlik konusunda bir prosedürünüz var mı?


Güvenlik önlemleri konusunda bir prosedürünüz var mı?


Firmanızın faaliyet gösterdiği coğrafi bölgeye (ilçe, il) yönelik sosyal sorumluluk projeleriniz var mı?


Herhangi bir "sosyal sorumluluk" projesi gerçekleştirdiniz mi?


Siz veya şirket yöneticileri aktif olarak mesleki/ sektörel kuruluşlarda gönüllü çalışıyor mu? Katkı yatırıyor mu?


Kuruluşunuzun uyması gereken çevre mevzuatları belirlenip, dökümante edilmiş mi, gelişmeler takip ediliyor mu?


"Deşarj izni veya deşarj kalite kontrol ruhsat"ınız var mı?


Emisyon izni ve en son Emisyon Raporunuz var mı? (Emisyon iznine tabi olmayan firmaların tabii olmadıklarına dair yetkili makamdan aldıkları belge)


"Çevre Yönetim Sistemi Belgesi" (ISO 14001) ve son "Dış Denetim Raporu" var mı?


Çevre Yönetim Sisteminiz yoksa; atık yönetimine (katı, sıvı, gaz) ilişkin bir yönetim sisteminiz var mı?


"ÇED Görüşü" var mı? (ÇED Olumlu veya ÇED Değildir Belgesi)


Arazi kullanımı değerlendirmesi yapılmış mı?


Periyodik emisyon ve gürültü ölçümleri için izleme ve ölçme prosedürünüz var mı?


Herhangi bir kalite güvence sisteminiz/ belgeniz var mı?


Kalite sisteminin sürekli izlenmesi sayısal olarak yapılıyor mu?


Her bölümün faaliyetlerini anlatan, akış şemaları veya prosedürleri var mı?


Kalite Yöneticiniz, sorumlunuz var mı?


Kritik malzeme ve parçaların kullanım kaydı bunların üretim tarihi ve sevkiyatlarının bütünleşik izlenebilirliği var mı?


Kalite/ mühendislik/ üretim ve satın alma sorumluları hataları giderip, süreçleri düzeltip iyileşme sağlıyor mu?