60%

Mali ve Finans Ölçütleri

Soru 1
Firma ünvanı:
Firma adı:
İletişim adresi:
İletişim no:
E-Posta:
Yetkili kişi:

Teste Başla
Bir muhasebe finansman departmanınız var mı?


Satılan Malın Maliyeti hesaplanıyor mu? Verimsizlik vs. dahil mi? Bunu mühendislik departmanları izliyor mu? Doğruluyor mu?


Genel Gider/Ciro; İşçilik/Ciro oranları hesaplanıp aylık raporlanıyor mu?


Mali tablolarınız bağımsız denetimden geçiyor mu?


İç Denetim Biriminiz var mı?


Muhasebeden çıkan veriler ile mali analiz yapılıyor mu?


İş planı ile uyumlu bütçe hedefleri (departmanlara ayrıştırılmış) konup gerçekleşme düzeyi periyodik olarak kontrol ediliyor mu?


Nakit akışı, günlük, aylık, yıllık planlanıp uygulanıyor ve saptamalar kontrol ediliyor mu?


Firmanın nakit ihtiyacı minimum maliyetli ve finansal yapısına uygun krediler ile gideriliyor mu?


Firmanın atıl fonları yüksek getirili finansman enstrümanları ile değerlendiriliyor mu?


Cari oran, Likidite oranı, Nakit oranı gibi Likidite göstergeleri takip ediliyor mu?


Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar, Toplam Borçlar/ Toplam Öz sermaye gibi Mali yapı oranları belirli dönemlerde takip ediliyor mu?


Bir yatırım kararı öncesinde, detaylı fizibilite çalışması yapılıyor mu?