60%

İnsan Kaynağı Ölçütleri

Soru 1
Firma ünvanı:
Firma adı:
İletişim adresi:
İletişim no:
E-Posta:
Yetkili kişi:

Teste Başla
İnsan Kaynakları Yönetiminde sorumlu bir biriminiz var mı?


Birimlerinize uygun olarak standardize edilmiş işe alma kriterleriniz mevcut mu?


Personel oryantasyon planınız var mı?


Firmanızın yıllık eğitim programı ve bütçesi var mı?


Firmanızda çalışan yöneticilere "genel yönetim" konusunda eğitim veriliyor mu?


Bir ücretlendirme sisteminiz var mı?


Çalışanların bireysel önerileri değerlendiriliyor mu?


Yıllık çalışan memnuniyet, beklenti, ihtiyaç anketi yapılıyor mu?


Takdir etme, onurlandırma gibi uygulamalar yapılıyor mu?


Firma çalışma düzenini sağlayacak bir iç yönetmelik mevcut mu?


İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili şirket kurallarını yazan yazılı doküman var mı?


Yürürlükteki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) mevzuatını ve müşterilerin talep etiği İSİG ile ilgili şartları belirlenip, güncel bir şekilde dökümante ediliyor mu?


İSİG organizasyonunda yer alan personelin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş mi?