60%

Pazarlama ve Marka Yönetimi

Soru 1
Firma ünvanı:
Firma adı:
İletişim adresi:
İletişim no:
E-Posta:
Yetkili kişi:

Teste Başla
Müşteri istek ve ihtiyaçları bazında yeni ürün özellik ve hedef fiyatı çıkarılıyor mu?


Fırsat yaratacak pazarların analizi yapılıyor mu?


Yurt içi/yurt dışı fuarlara katılım sağlanıyor mu?


Firmanızın ürün ve hizmetlerinin pazarı güvenilir bir yöntem ile analiz ediliyor mu?


Rakiplerinizin ana stratejileri, güçlü ve zayıf yönleri sistematik bir şekilde inceleniyor mu?


Kıyaslama (Benchmarking) yapıyor musunuz? (Rekabetçi,Fonksiyonel)


Rakipleriniz (ulusal-uluslararası) ile karşılaştırdığınızda, karlılığınızın yüksek olduğunu düşünüyor musunuz?


İhracatınızın toplam satışlar içerisindeki payı sektör ortalamasının üzerinde mi?


Marka ile ilgili stratejik planınız var mı?


Markanızın gelişimine ilişkin bir araştırma var mı?


Markanızın tanınırlığını artırıcı ablem, logo, maskot, renk, tasarım vb. var mı?


Marka tutundurma çalışmaları için bir bütçeniz var mı?


Marka için lisans hakkı ödüyorsanız orta vadede planınız var mı?