60%

Ürün, AR-GE ve Teknoloji Geliştirme

Soru 1
Firma ünvanı:
Firma adı:
İletişim adresi:
İletişim no:
E-Posta:
Yetkili kişi:

Teste Başla
İş dalınızda Ürün ve Üretim alanındaki son teknolojileri yaratıyor, yakından takip ediyor, kullanıyor musunuz?


Üniversitelerle ve/veya Araştırma Enstitüleri ile temasınız var mı?


Herhangi bir AR-GE desteğinizden faydalandınız mı? (DTM,TÜBİTAK,TEYDEB,TTGV vb)


Temel ürünleriniz ile ilgili standartlar ve en ileri teknolojiyi yakından takip ediyor musunuz?


Hangi ürünlerin ne zaman geliştirileceğine ait bir planınız var mı?


Ürün geliştirme bölümü veya proje takımınız var mı? Bu takıma diğer bölümlerden de katılım var mı? (üretim,servis,satın alma,tedarikçiler,müşteriler, v.s )


Yeni ürün geliştirmek için teknolojideki gelişmeler ve rakip ürün gözlemleri değerlendiriliyor mu?


Üretim maliyetlerini azaltmak için ürünlerinizde tasarım değişikliği yapıyor musunuz?


Müşterilerinizden aldığınız yeni bilgiler ışığında tasarım/üretim/proses değişikliği yapıyor musunuz?


Ürünlerinize endüstriyel tasarım yapıyor veya yaptırıyor musunuz?


Ürünlerinizi tescil (copyright) ettiriyor musunuz?


Son üç yılda ürün geliştirme hızınız arttı mı?